^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2015 roku (środa)
o godzinie 15.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie 
odbędzie się VI sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m. in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Omówienie Radzie Gminy wyników konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa,
2/ uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica,
3/ uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce,
4/ uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina,
5/ uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze,
6/ uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty,
7/ uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny,
8/ uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra,
9/ uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska,
10/ uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka,
11/ uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz,
12/ uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów,
13/ uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów - Sośniny,
14/ uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród,
15/ uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki,
16/ uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie,
17/ uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik,
18/ uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród,
19/ uchwalenia Statutu Sołectwa Toki,
20/ wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Żmigród w roku 2015”,
21/ ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie,
22/ zmian w budżecie gminy Nowy Żmigród na 2015 rok.

6. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie. 

   Przewodniczący Rady 
Piotr Suski