^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


rozbudowa kanalizacji lezynyRozstrzygnięto przetarg związany z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyny”. W północnej części wsi wybudowany zostanie odcinek sieci kanalizacji (370 m), do którego będzie mogło zostać dodatkowo podłączonych 7 gospodarstw domowych. Zadanie, którego wartość wynosi 109 101,00 zł brutto, zrealizowane zostanie do końca kwietnia br.

Inwestycję, na którą Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wykona firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Leszek Doktor z siedzibą w Jaśle.

Obecnie siecią kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowy Żmigród objęte jest 7 z 19 sołectw, w których zamieszkuje blisko 45% ludności gminy. Prace nad dalszą jej rozbudową są kontynuowane – w budżecie gminy na bieżący rok zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji obejmującej kolejne miejscowości.

W związku z tym, iż duża część prac związanych z budową sieci w miejscowości Łężyny przebiegać będzie wzdłuż drogi, przepraszamy mieszkańców za powstałe w wyniku tego utrudnienia w ruchu.