vet logoPowiatowy Lekarz Weterynarii podaje informacje dotyczące obowiązku badania w kierunku włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny. Obowiązek ten wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2007, poz. 1370 z późn. zm.).

inf wet 2015