^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


vet logoPowiatowy Lekarz Weterynarii podaje informacje dotyczące obowiązku badania w kierunku włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny. Obowiązek ten wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2007, poz. 1370 z późn. zm.).

inf wet 2015

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram