^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


remont oz 1W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie trwają prace związane z rozbudową, przebudową i adaptacją budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmierzające do polepszenia obsługi pacjentów. Modernizacji podlega recepcja, sanitariaty i ciągi komunikacyjne, a dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych zamontowana zostanie nowoczesna winda. Na tę część inwestycji, którą do 10 marca br. zrealizować ma firma Usługi Remontowo-Budowlane Antoni Jurowski z siedzibą w Krempnej, wydatkowana zostanie kwota 340 tys. zł, z czego 200 tys. w formie dotacji przeznaczono z budżetu Gminy Nowy Żmigród, natomiast 140 tys. zł pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Służba zdrowia jest jednym z ważniejszych tematów życia społecznego, dlatego gmina Nowy Żmigród wydatkuje środki na ten cel. Współpraca z kierownictwem ośrodka zdrowia, w tym wspólna realizacja zadań zmierza do co raz lepszej obsługi pacjentów oraz poszerzenia zakresu świadczonych usług – powiedział Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy radni wyasygnowali dodatkowo kwotę 100 tys. zł na prace uzupełniające w budynku: wykonanie częściowego remontu gabinetów lekarskich i pomieszczenia zabiegowego z wymianą instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia przeznaczy na remont kwotę 50 tys. zł.

Aktualna modernizacja związana jest z koniecznością dostosowania budynku ośrodka do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ostateczny termin wykonania prac to grudzień 2016 r. Cieszę się, że remont będzie wykonany w większości pomieszczeń i dziękuję Wójtowi Gminy za udzielone wsparcie i dużą przychylność. Myślę że modernizacja przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług w systemie podstawowych świadczeń zdrowotnych, a pacjenci obsługiwani będą w lepszych warunkach, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie planowany jest także remont ośrodka zdrowia w Nienaszowie. On również musi zostać dostosowany do wymogów rozporządzenia. Tutaj także planowane jest przystosowanie budynku do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a ponadto remont dachu oraz wykonanie ocieplenia i elewacji – mówi o inwestycji kierownik SPGOZ Grzegorz Pers.

Mając na uwadze powyższe, prosi się Mieszkańców o wyrozumiałość na czas prowadzonych robót.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram