Gminna Komisja Wyborcza w składzie:
1. Ewelina Paluch – przewodniczący  
2. Mariola Bęben – zastępca przewodniczącego
3. Ewa Patyk – członek
4. Mateusz Walczyk – członek
5. Barbara Leputa – członek
6. Maria Wielgosz – członek
7. Małgorzata Marciniec – członek
podaje do publicznej wiadomości informację o pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Nowy Żmigród zarządzonymi na dzień 22 lutego 2015 r.:

05.01.2015 r. – 12.01.2015 r. – w godz. 15.00–16.00 (z wyjątkiem soboty, niedzieli i dnia 06.01.2015 r.),
13.01.2015 r. – w godz. 15.00–24.00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 15 – II piętro, tel. 13 448 26 10.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Nowym Żmigrodzie
Ewelina Paluch