Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 11.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się III sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.: 

1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
4.   Podjęcie uchwał w sprawie:
      1/ przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Nowy Żmigród,
      2/ przystąpienia Gminy Nowy Żmigród do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
      3/ zmian w budżecie gminy Nowy Żmigród na 2014 rok,
      4/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok,
      5/ ustalenia wydatków niewygasających.
5.   Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Wolne wnioski i zapytania.
8.   Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady
Piotr Suski