^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie już po raz VIII obchodził Dzień Patrona Szkoły, którym jest bł. ks. Władysław Findysz – Męczennik. Uroczyste obchody odbyły się 15 grudnia br., a rozpoczęła je msza święta w żmigrodzkim sanktuarium. Ksiądz kustosz Henryk Maguda wygłosił okolicznościową homilię, w której przybliżył postać patronującego szkole od 2006 roku ks. Władysława Findysza. Oprawę mszy świętej przygotowała młodzież pod opieką katechetki Marii Gołębiowskiej-Bugno.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie. Na akademii gościliśmy wójta gminy Grzegorza Barę, ks. Henryka Magudę, przewodniczącą Rady Rodziców Marzenę Trybus oraz wiceprzewodniczącą Bogusławę Kostrząb. Po wprowadzeniu sztandarów szkoły i odśpiewaniu hymnów głos zabrała dyrektor szkoły Alicja Witkowska. Zgromadzonym zapadły w pamięci słowa wystąpienia:

Zwracam się do wszystkich, których los związał nawet na krótką chwilę z naszą szkołą, aby przechodząc obok kącika pamięci poświęconego bł. ks. Władysławowi Findyszowi, zatrzymali się chociaż na krótką chwilę, by spojrzeć na człowieka, który znaczną część swojego życia poświęcił służbie ludziom. W czasach, kiedy brakuje nam autorytetów, mogę z całą stanowczością stwierdzić, że patron naszej szkoły swoją postawą i działaniami zasłużył na szacunek i pamięć.

Głos zabrali także zaproszeni goście. Następnie wszyscy z wielką przyjemnością obejrzeli część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycielek: Joanny Kmieć, Barbary Świerzowskiej i Małgorzaty Tłuściak. Na pięknie udekorowanej scenie, gdzie centralne miejsce zajmował portret patrona, wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Program miał formę telewizyjnego reportażu, w którym znalazły się refleksje o ks. Findyszu wyrażone przez starsze i młodsze pokolenie. W przedstawieniu zostały zaprezentowane wiersze naszych uczniów napisane na coroczny konkurs literacki.

Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie z kółka gitarowego pod kierunkiem bibliotekarza Piotra Figury oraz młodzież należąca do scholi parafialnej. Miłą pamiątką dla każdego ucznia był specjalnie przygotowany na tę okazję folder oraz książeczka „Twój Patron”, ufundowane przez organizatorki akademii.

W szkole odbywał się przegląd piosenki religijnej, który prowadziła katechetka Maria Gołębiowska-Bugno. Wszystkie klasy zostały nagrodzone pachnącymi pierniczkami upieczonymi specjalnie na tę okazję.

Dzień Patrona miał nie tylko wymiar duchowy i artystyczny. 11 grudnia wśród nauczycieli i pracowników szkoły przeprowadzono już po raz 10 zbiórkę artykułów spożywczych dla potrzebujących uczniów i ich rodzin. Przygotowano w ten sposób 5 świątecznych paczek, które wręczono rodzinom w tym szczególnym dla nas dniu. To właśnie przykład Patrona pokazuje nam, że nie należy być obojętnym wobec drugiego człowieka, zwłaszcza w czasie przedświątecznym, kiedy cała Polska uczestniczy w akcji Szlachetna Paczka.

Dzień Patrona jest szczególnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Zawsze pozostaje w pamięci wszystkich uczestników uroczystości jako dzień kultywowania fundamentalnych wartości.

VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie
VIII Dzień Patr...
VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie VIII Dzień Patrona Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie

 

J. Kmieć
B. Świerzowska
M. Tłuściak