Podczas piątkowej sesji Rady Gminy Nowy Żmigród nowy Wójt Gminy Grzegorz Bara, wybrany w II turze wyborów samorządowych, złożył uroczyste ślubowanie i tym samym oficjalnie rozpoczął pełnienie swojego urzędu. Grzegorz Bara odebrał również z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Michała Mrugała zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta.

Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował Grzegorz Bara w obecności Rady Gminy, sołtysów, przedstawicieli Urzędu Gminy i Powiatu Jasielskiego, dyrektorów szkół, księdza, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców gminy, obejmując po raz pierwszy urząd Wójta.

Dziękuję serdecznie za Państwa obecność w tak ważnym dla mnie dniu. Nie ukrywam, że dzisiejsza uroczystość jest dla mnie ogromnym wzruszeniem. Jestem przekonany, że bez Państwa wielkiego zaangażowania i pomocy nie byłoby mnie dzisiaj w tym miejscu – za co pozostaję wdzięczny. Dziękuję byłemu Wójtowi Krzysztofowi Augustynowi za 16-letnią pracę na stanowisku Wójta. Chociaż w wielu kwestiach się różnimy, to należy docenić pozytywne dokonania Pana Wójta. Dzień dzisiejszy to początek ważnej i niewątpliwie trudnej dla mnie drogi, której celem będzie działanie na rzecz dobra naszej gminy. Gmina Nowy Żmigród to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, ich potrzeby i oczekiwania. To również właściwe wykorzystanie możliwości jakie ona posiada. Aby wszystko się udało, gorąco liczę na dobrą współpracę z Radą Gminy, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju Gminy, z władzami wyższych szczebli, w tym z władzami Powiatu Jasielskiego, którego samorząd gminy Nowy Żmigród jest nieodzowną częścią. Pokładam nadzieję w potencjał oraz zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy Nowy Żmigród, z których będę chciał skorzystać w rozpoczynającej się kadencji. Wierzę, że ich doświadczenie w realizowanych zadaniach oraz współpraca z moją osobą przyniosą pozytywny rezultat. Mam nadzieję, że sprawując funkcję Wójta Gminy Nowy Żmigród sprostam oczekiwaniom i nie zawiodę zdobytego zaufania – powiedział w przemówieniu nowo wybrany Wójt.

Nowemu Wójtowi goście wręczyli kwiaty, składając tym samym gratulacje.

Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie
Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie
Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie
Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie
Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie
Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie
Nowo wybrany wó...
Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie Nowo wybrany wójt złożył ślubowanie

W trakcie drugiej części obrad, która na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy przeniesiona została na poniedziałek, ustalono wynagrodzenie Wójta Gminy − w kwocie 9 100,00 zł brutto (6 400,00 zł netto), a także wybrano Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy − został nim radny z Gorzyc Tadeusz Czajkowski.

Dokonano także wyboru składu komisji Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Woźniak Mieczysław − Przewodniczący
Smyka Mateusz − Zastępca Przewodniczącego
Mucha Wioleta
Piwowarczyk Stanisław
Strzelec Henryk

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowa Rady Gminy
Piwowarczyk Stanisław − Przewodniczący
Mroczka Andrzej − Zastępca Przewodniczącego
Janusz Krzysztof
Laskowska Teresa
Rysz Alicja
Smyka Mateusz
Tomasik Antoni

Komisja Przestrzegania Prawa, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty i Młodzieży Rady Gminy
Rysz Alicja − Przewodniczący
Kudłaty Piotr − Zastępca Przewodniczącego
Czajkowski Tadeusz
Mroczka Andrzej
Strzelec Henryk

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy
Homlak Maria − Przewodniczacy
Laskowska Teresa − Zastępca Przewodniczącego
Kudłaty Piotr
Mucha Wioleta
Tomasik Antoni
Woźniak Mieczysław

II sesja Rady G...
II sesja Rady Gminy II sesja Rady Gminy
II sesja Rady G...
II sesja Rady Gminy II sesja Rady Gminy
II sesja Rady G...
II sesja Rady Gminy II sesja Rady Gminy
II sesja Rady G...
II sesja Rady Gminy II sesja Rady Gminy
II sesja Rady G...
II sesja Rady Gminy II sesja Rady Gminy