UE loga

Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Będzie można uzyskać dotację na:
– instalacje fotowoltaiczne – przydomowe elektrownie słoneczne produkujące prąd na potrzeby własne gospodarstw domowych,
– kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
– automatyczne kotły centralnego ogrzewania na biomasę (pellet, brykiet, drewno),
– gruntowe pompy ciepła do ogrzewania domów.

MONTAŻ INSTALACJI POZWOLI NA ZNACZĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA DOMÓW
I POPRAWI KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione zasady uczestnictwa w projekcie:

Lp. Data spotkania Godzina Miejsce spotkania
1 09.05 17.00 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie
2 10.05 18.00 Dom Ludowy w Nienaszowie
3 11.05 18.00 Dom Ludowy w Łysej Górze
4 12.05 18.00 Dom Ludowy – Gimnazjum w Kątach
5 13.05 18.00 Dom Ludowy w Łężynach

MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE INSTALACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA POZIOMIE
OD 70% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH.

OGRANIZATOR SPOTKANIA – URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Deklaracja

Dowód wpłaty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 − prezentacja ze spotkań