^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Trwają audyty wstępne w ramach projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”. Osoby prowadzące weryfikacje będą się kontaktować z jednodniowym wyprzedzeniem − telefonicznie lub SMSem w celu ustalenia przybliżonej godziny spotkania. Do weryfikacji technicznej (audytu wstępnego) prosimy o przygotowanie rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz oraz informacji o zużyciu paliwa stałego (drewno, węgiel) − dane za lata 2014 i 2015.

Czytaj więcej...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014–2020
OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA
DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE
WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ
WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY NOWY ŻMIGRÓD
Przyjmowanie deklaracji w pokoju nr 26 ( II piętro)
w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród w
dniach:
23 i 24 maja 2016 roku w godz. 7:30–15:30
25 maja 2016 roku w godz. 7:3017:00
27 maja 2016 roku w godz. 7:3014:00
30 i 31 maja 2016 roku w godz. 7:30–15:30

Do wniosku dołączyć należy kopię dowodu wpłaty za wykonanie audytu wstępnego, w wysokości 50 zł.

Dowód wpłaty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 − prezentacja ze spotkań

UE loga

Wójt Gminy informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Będzie można uzyskać dotację na:
– instalacje fotowoltaiczne – przydomowe elektrownie słoneczne produkujące prąd na potrzeby własne gospodarstw domowych,
– kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
– automatyczne kotły centralnego ogrzewania na biomasę (pellet, brykiet, drewno),
– gruntowe pompy ciepła do ogrzewania domów.

Czytaj więcej...

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram