^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Nienaszów położony jest na prawym orograficznie brzegu rzeczki Wielki w rozległej kotlinie na wysokości 290–300 m n.p.m. Na północny-wschód od miejscowości wznosi się Wielka Góra zwana też Działem (378 m n.p.m.), a za nią widać zalesiony masyw południowej krawędzi Pogórza Jasielskiego. Do Nowego Żmigrodu prowadzi z Nienaszowa sześciokilometrowa droga przez Toki lub Siedliska Żmigrodzkie.

Nazwa Nienaszów pochodzi prawdopodobnie od imienia założyciela wsi – Nienasza. Miejscowość lokowano na początku XIV wieku na prawie niemieckim, choć niektórzy historycy sugerują , iż mogła powstać pod koniec XIII wieku (w latach 1260–1280) skoro już na początku XIV stulecia istniała tam parafia, o której pisze Jan Długosz. Około 1340 roku w Nienaszowie zbudowano drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1421 dziedzicem wsi był Jan z Nienaszowa, który przekazał w zastaw pół wsi Gotardowi. W następnym wieku osada weszła w posiadanie Chomentowskich. W tamtym okresie doszło w Nienaszowie do wystąpień religijnych. Kościół, sprofanowany przez Tomasza Chomentowskiego, zamknięto. Sprzeciw wobec poczynań dziedzica wyrazili wierni katolicyzmowi chłopi z proboszczem na czele i nie dopuścili do usunięcia z kościoła sprzętów liturgicznych. Kościół wrócił do katolików dopiero w 1618 lub 1619 roku.

W XIX stuleciu właścicielami wsi byli Gawrońscy i Krzysztkiewiczowie. Istniała tam już wtedy czytelnia (1835 r.), szkoła, klasa gminna i straż pożarna (1885 r.). Mieszkańcy trudnili się wikliniarstwem, wyrobem grabi i wozów oraz hodowlą trzody chlewnej i rolnictwem. Szybki rozwój regionu przerwała I wojna światowa, a dokładniej stacjonujące tam zimą 1915 roku wojska rosyjskie. Lata II wojny światowej zapisały się w historii Nienaszowa szczególnie tragicznie. Już 9 września 1939 roku w odwecie za niewyjaśnione zabójstwo żołnierza niemieckiego, oddziały Werhmachtu dokonały pacyfikacji wsi. Rozstrzelano 10 mężczyzn i spalono 8 zagród. Kolejnych represji doznali mieszkańcy Nienaszowa w 1944 roku. W czasie przymusowego wysiedlenia Niemcy zamordowali 22 osoby (5 rodzin), które nie chciały opuścić swoich domów. Budynki rozebrano, by pozyskać drewno na umacnianie okopów lub spalono. Po przejściu frontu okazało się, że zniszczenia obejmują 99% zabudowań (ocalał kościół i plebania). Dziś Nienaszów stanowi jedną z największych wsi gminy Nowy Żmigród (liczy ponad 1100 mieszkańców). Przeważa tu nowoczesna zabudowa; jest zespół szkół, dom ludowy, ośrodek zdrowia, remiza strażacka i wymiarowe boisko sportowe. Odremontowano też kościół i plebanię.

Warto zobaczyć:

1. Kościół z 1862 roku − murowany, został postawiony na miejscu dawnej drewnianej świątyni w 1862 roku. Jest to kościół jednonawowy bez wieży z niesklepionym drewnianym sufitem i prostokątnymi oknami. Na uwagę zasługuje ołtarz główny z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej oraz ołtarze boczne: prawy z obrazem Wniebowzięci NMP i lewy przedstawiający Chrystusa na krzyżu.

2. Dzwonnica

3. Pozostałości parku − w Nienaszowie aż do II wojny światowej znajdował się dworek w stylu klasycystycznym. Otaczał go park, o czym obecnie przypomina tylko kilka starych drzew.

4. Kapliczki

5. Zespół Szkół

6. Stadion

 

Justyna Wójcik

Galeria

Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów
Nienaszów
Nienaszów Nienaszów

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram