^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Grabanina i Sadki położone są w odległości 4 km od Nowego Żmigrodu przy drodze do Siedlisk Żmigrodzkich. Grabanina usytuowana jest po lewej orograficznie stronie Iwelki, a  Sadki − po stronie prawej. Leżą w kotlinie na skraju Pogórza Jasielskiego, na wysokości 380–395 m n.p.m. Z Nowego Żmigrodu dojechać tam można przez Toki lub Siedliska Żmigrodzkie. 

Nazwa Grabanina ma charakter topograficzny. Pochodzi od rosnących tam niegdyś lasów grabowych. Z kolei nazwa Sadki wywodzi się albo od sadów, albo od osadnika nazwiskiem Sadek, który na początku mieszkał tam samotnie. Obie miejscowości bardzo długo uważano za jedną wieś i dopiero po II wojnie światowej nastąpiło ich uniezależnienie administracyjne. Miejscowości lokowane były pod koniec XIII lub na początku XIV wieku na prawie niemieckim. Za czasów Kazimierza Wielkiego stanowiły własność kanclerza Jana Suchywilka, który w 1366 roku przekazał je swoim synowcom: Wilczkowi, Piotrowi, Mikołajowi, Mroczkowi i Janowi. Istniała tam wówczas karczma, folwark i zagrody kmiece. W XVI wieku Sadki i Grabaninę nabył Krzysztof Kwiliński i ok. 1570 roku utworzył tam folwark. Wyjątkowo wielu właścicieli miejscowości odnotować można w XIX wieku. Ostatnimi byli Paweł i Karolina Szmydowie. Później dobra rozparcelowano.

W okresie II wojny światowej w Sadkach funkcjonował przyfrontowy obóz pracy dla ludności z okolicznych wsi. Osadzonych wykorzystywano od budowy umocnień linii frontu. 

Administracyjnie obie wsie należały do sołectwa w Nienaszowie, zaś z Sadek lub Grabaniny wybierano podsołtysa. Po II wojnie światowej z obu tych wsi utworzono jedno sołectwo ze wspólnym sołtysem. Obecnie każda z miejscowości stanowi odrębną jednostkę administracyjną z osobnym sołtysem. Nie ma tam szkoły, więc dzieci uczęszczają do Nowego Żmigrodu. Sadki liczą około 230 mieszkańców, a Grabaninę zamieszkuje 160 osób.

Warto zobaczyć:
1.     Kapliczki
2.     Dom ludowy

Justyna Wójcik

 

 Galeria

Sadki
Sadki Sadki
Sadki
Sadki Sadki
Sadki
Sadki Sadki
Sadki
Sadki Sadki
Sadki
Sadki Sadki

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram