^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Mytarz położona jest na zachodnim brzegu Wisłoki, na południe od drogi wiodącej z Dukli do Gorlic. Znajduje się na wysokości 260–270 m n.p.m. w odległości 1 km od Nowego Żmigrodu. Graniczy z Nowym Żmigrodem (od wschodu), Brzezową (od południa), Samoklęskami (od zachodu) i Mytarką (od północy).

Wieś początkowo nosiła nazwę Mytarza Wielka, z czasem jednak skrócono ją do pierwszego członu. Termin mytarz to najprawdopodobniej nazwa kulturowa i oznacza miejsce, w którym pobierano myto (opłatę) za przewożone towary. Według legendy pierwotna nazwa wsi to Witasz. Lokalne podanie głosi, że w tych okolicach doszło do powitania św. Wojciecha z Bolesławem Chrobrym, stąd nazwa Witasz, przekształcona później na Mytarz.

Niemniej, niezależnie od nazwy, o miejscowości wspomniano już w 1328 roku w dokumentach diecezji przemyskiej. Istniał tam wtedy drewniany kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i parafia, którą zlikwidowano. Jej odnowy podjął się Andrzej Stadnicki, jednak ostatecznie wieś włączono do parafii Nowy Żmigród i tak jest do dziś. 

Do 1410 roku Mytarz stanowił własność królewską. Potem oddano go w zastaw Januszowi z Frydrychowic, a pod koniec XVI wieku przeszedł na własność Mikołaja Stadnickiego. W kolejnych stuleciach miejscowość miała tych samych dzierżawców, co Osiek Jasielski, gdyż administracyjnie należała do niegrodowego starostwa osieckiego. Miejscowi chłopi często wchodzili w konflikty z kolejnymi panami. Większość zatargów miała miejsce w 1532–1533 oraz 1607 roku. Ostatnim właścicielem wsi przed rozparcelowaniem (1944 r.) był Paweł Bal. Nabył on Mytarz od Franciszka Gaszyńskiego 1884 roku. Szansą na rozwój miejscowości, jak i całego regionu była linia kolejowa, mająca łączyć Jasło z Bardyjowem. Niestety planów budowy nie zrealizowano, co zahamowało rozwój regionu żmigrodzkiego.

Wioska mocno ucierpiała w czasie I wojny światowej podczas przeprawy przez Wisłokę Niemców i Austriaków (maj 1915 rok). Z kolei następna wojna oszczędziła wioskę. Ludności nie wysiedlono, gdyż linia frontu wschodniego ominęła miejscowość. Ofensywę wojsk radzieckich Mytarzanie spędzili w piwnicach i ziemiankach i zaraz po zakończeniu walk rozpoczęli porządkowanie swych zagród. Obecnie Mytarz liczy około 400 mieszkańców i jest dobrze zagospodarowany. Znajdują się tam liczne sklepy, warsztaty i zakłady.

Warto zobaczyć: 

1. Góra Trzech Krzyży − zwana też Krzyżową (389 m) wznosi się na zachód od wsi Mytarz. Od stuleci jej szczyt wieńczą trzy krzyże, które wg legendy upamiętniają rozejm trzech królów zawarty tam po krwawej bitwie stoczonej w okolicy. Zdaniem niektórych ta opowieść może mieć związek z podbojem tych ziem przez władcę Wielkich Moraw, w konsekwencji czego książę Wiślan został zmuszony do przyjęcia chrześcijaństwa z rąk świętego Metodego.

2. Góra świętego Wojciecha − wzniesienie znajduje się na północ od Góry Trzech Krzyży. Nazwa wiąże się z ludową legendą, według której na tej górze chrzcił i nauczał sprowadzony do Polski przez Bolesław Chrobrego święty Wojciech. Podobno później wybudowano tam kościół pod jego patronatem. Obecnie znajduje się tam kopczyk zwieńczony krzyżem. Przez wzniesienie prowadzi szlak turystyczny wiodący ze Żmigrodu przez Górę Grzywacką i Kąty do Skalnika. Zboczem góry Jeleń wiedzie do grodziska Walik w Brzezowej, a następnie przez szczyt Bucznik prowadzi do Mytarza i Nowego Żmigrodu.

3. Kapliczki

Justyna Wójcik

Galeria

Mytarz
Mytarz Mytarz
Mytarz
Mytarz Mytarz
Mytarz
Mytarz Mytarz
Mytarz
Mytarz Mytarz
Mytarz
Mytarz Mytarz

 

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Informacje o wyłączeniach prądu

  • Informacje o wyłączeniach prądu

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram