^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Oddział Przedszkolny25 sierpnia br. w Szkole Podstawowej w Łężynach odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci przedszkolnych, w ramach nowoutworzonych oddziałów. Od września do przedszkola w Łężynach uczęszczać będą 2 grupy najmłodszych uczniów. To dzieci w wieku 3–4 oraz 5–6 lat.

Zajęcia będą prowadzone od godz. 7.00 – 16.00.

O nowych adeptów zatroszczą się pełne energii i pasji Panie Maria Laskowska, Marta Roman i Zofia Blezień. Te z kolei z pewnością będą mogły liczyć na wsparcie – równie entuzjastycznie witanej podczas spotkania z dziećmi i rodzicami – nowej Pani wicedyrektor Anny Maresz.

Dla dzieciaków przewidzieliśmy możliwość pełnego wyżywienia: śniadania, obiadu i podwieczorka.

Codzienny dowóz i odbiór dzieci przez rodziców z pewnością ułatwi nowo wybudowany przyszkolny parking z nawierzchni asfaltowej z wydzielonymi 25-cioma miejscami postojowymi (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), wygodnym placem do manewrowania, przylegającym chodnikiem oraz elementami zieleni i małej architektury. To zadanie zostało zrealizowane w 2 etapach, za kwotę przekraczającą 200 tys. zł.

Wydzielone pomieszczenia, starannie wyremontowane i wyposażone w potrzebny sprzęt, wydały się przypaść do gustu oprowadzanym dzieciakom i ich rodzicom.

W perspektywie jednego roku kalendarzowego, dzięki dofinansowaniu z III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, do kwoty 2 mln zł (przy wynoszącym jedynie 2% wartości zadania wkładzie własnym Gminy), placówka przejdzie gruntowną przebudowę, rozbudowę i nadbudowę jej najstarszej części. Wykonane zostaną między innymi nowe instalacje ogrzewania oraz elektryczne. Klasy szkolne i przedszkolne wyposażone zostaną w niezbędne instalacje multimedialne i akustykę, służące prawidłowemu rozwojowi uczniów. Z działki szkolnej wydzielona będzie strefa ciągu pieszo-jezdnego dla rodziców dzieci przedszkolnych, przebudowany zostanie plac zabaw, zapewniający odpowiedni przekrój użytkowy zabawek dostosowanych do wieku uczniów.

W imieniu – obecnych na „Dniu Otwartym” – Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych miejscowości Gorzyce i Łężyny, a także Dyrekcji CUW i SP w Łężynach dziękujemy Państwu za mile spędzony czas podczas czwartkowego spotkania w nowo formowanych grupach. Jesteśmy przekonani, że przedszkole w Łężynach spełni Wasze oczekiwania i zapewni dzieciom odpowiedni start w edukacji, przysparzając przy tym wielu pozytywnych chwil.

Oddział Przedszkolny w Łężynach

Oddział Przedszkolny w Łężynach

Oddział Przedszkolny w Łężynach

Oddział Przedszkolny w Łężynach