^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


bohaterska postawaW środę 22 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie, odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek i listów gratulacyjnych dla mieszkańców, którzy w ostatnim czasie, w akcie bohaterstwa, wykazali się w sposób szczególny wysokim poziomem empatii oraz obywatelską postawą.

2 maja br. na terenie miejscowości Nowy Żmigród, podejmując akcję reanimacyjną przed przyjazdem karetki – Panie: Anna Piotrowska i Grażyna Baran uratowały od śmierci starszą kobietę.

7 maja br. na terenie miejscowości Skalnik, akcję serca z wykorzystaniem defibrylatora, przywrócili mężczyźnie – Panowie: Radosław Buczyński, Dariusz Buczakowski, Marcin Buczyński, Mariusz Mroczka, Damian Harowicz, Piotr Mroczka.

Podziękowania wręczyli Panowie: Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara i Przewodniczący Rady Gminy Henryk Strzelec, w obecności Pań: Skarbnik Gminy Nowy Żmigród Elżbiety Piotrowskiej oraz Inspektor w Referacie OSS UG Wiolety Sztelmy.

Wręczając podziękowania, Wójt Gminy przywołał słynne słowa Alberta Einstein’a, mianowicie: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”.

Życzymy sobie i Państwu, by w czasach, w których „historia dzieje się na naszych oczach”, a świat boryka się z wielkim złem – szczególne akty ludzkiej dobroci i wrażliwości na cudzą krzywdę, wiodły prym w przestrzeni publicznej i zasługiwały na społeczne uznanie.

bohterska postawa mieszkanców

bohterska postawa mieszkanców

bohaterska postawa mieszkańców

bohterska postawa mieszkanców

bohaterska postawa mieszkańców

bohaterska postawa mieszkańców

bohaterska postawa mieszkańców

bohaterska postawa mieszkańców