^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


drogi gminne 1Zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Makowiskach, Tokach i Kątach. Województwo Podkarpackie przekazało na ten cel dotację w wysokości 110 000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- w obrębie Makowisk, na dz. o nr ewid. 1338/1, o długości ok. 600 m;
- w obrębie Kątów, na dz. o nr ewid. 1533, 1534, o długości ok. 450 m;
- w obrębie Toków, na dz. o nr ewid. 856, o długości ok. 260 m.

Umowę dotacyjną podpisano 1 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle przez Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Grzegorza Barę – Wójta Gminy Nowy Żmigród oraz Elżbietę Piotrowską – Skarbnika Gminy Nowy Żmigród, w obecności Wojciecha Zająca – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adama Pawlusia – Starosty Jasielskiego oraz Piotra Kędrka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Drogi gminne

drogi gminne 2

drogi gminne 3

drogi gminne 4

drogi gminne

drogi gminne