^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Budowa kanalizacjiPrzedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Starym Żmigrodzie, Nienaszowie (Sośninach) i Grabaninie o łącznej dł. ok. 13,5 km oraz budowę i przebudowę przepompowni ścieków w Starym i Nowym Żmigrodzie, umożliwiających przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej ok. 140 gospodarstw domowych.

Inwestycję realizuje Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger. Przewidywany termin zakończenia prac to ostatni kwartał roku 2023.

Wartość inwestycji: 6 323 999,49 zł, w tym: dofinansowanie w ramach I Edycji Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 007 799,52 zł (95% wartości inwestycji), wkład własny Gminy Nowy Żmigród – 316 199,97 zł (5% wartości inwestycji).

W sprawach spotkań dotyczących wykonania przyłączy kanalizacyjnych Państwa nieruchomości, będziemy informować w odrębnej korespondencji, w późniejszym terminie.

kan n g 2

kan n g 3

kan n g 4

kan n g 5