^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Gmina Nowy Żmigród otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 788 000,00 zł w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na zadania w obszarach: budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej, a także budowy lub modernizacji infrastruktury edukacyjnej.

pl II 1

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

1. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowy Żmigród”. Zadanie obejmuje modernizację drogi w Nienaszowie – do przysiółka „Kaczmarskie” oraz przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 113535R „Galanty” w Łysej Górze. Kwota przyznanego dofinansowania: 4 788 000,00 zł

2. „Przebudowa i nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie”. Zadanie polegać będzie między innymi na: przebudowie dachu nad całością szkoły, przebudowie północnego skrzydła szkoły, wykonaniu nowych sal lekcyjnych oraz obserwatorium astronomicznego, wykonaniu auli im. bł. ks. Władysława Findysza na parterze budynku. Kwota przyznanego dofinansowania: 5 000 000,00 zł

Ponadto Gmina Nowy Żmigród oczekuje na rozpatrzenie złożonego wniosku w ramach III edycji Programu, dedykowanej dla gmin, na terenie których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Zakres planowanych do realizacji robót obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę części Szkoły Podstawowej w Łężynach, na potrzeby edukacji przedszkolnej. Kwota wnioskowanych środków wynosi 2 000 000,00 zł.

pl II 2

pl II 3

pl II 4