^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


W dniu 20 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Nowy Żmigród Zarządzeniem nr 42/2022 zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Brzezowa, które odbędą się w dniu 22 maja 2022 roku (niedziela) od godziny 8.00 do godziny 18.00, zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających ma związek ze śmiercią sołtysa sołectwa Brzezowa. Do czasu przeprowadzenia wyborów funkcję sołtysa Brzezowej powierzono Pani Marii Homlak.

Zarządzenie 42/2022

Zarządzenie 43/2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 43/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 20 kwietnia 2022 r.