^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 21 lutego 2022 roku
o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju GminyNowy Żmigród do 2030 roku

Wójt Gminy Nowy Żmigród działając na podstawie art. 6 ust. 3–5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/207/21 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju GminyNowy Żmigród do 2030 roku.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Nowy Żmigród, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Nowy Żmigród organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od dnia 21 lutego 2022 r. do 28 marca 2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Żmigród, tj. https://www.nowyzmigrod.eu i http://bip.nowyzmigrod.pl

 Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:
– bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym (decyduje data wpływu do urzędu).
– pocztą na adres Urzędu Gminy Nowy Żmigród, 38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2 (decyduje data wpływu do urzędu),
– za pomocą poczty elektronicznej poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Urzędu Gminy Nowy Żmigród: /8asbg540wk/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konsultacje Strategia”.

Dodatkowo planowana jest organizacja spotkania konsultacyjnego w 10 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00. Ze względu na sytuacje epidemiczną, spotkanie odbędzie się w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem oraz przedstawicielami gminy zaangażowanymi w proces opracowania dokumentu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 marca 2022 r. (poniedziałek). Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty elektronicznej stosowne potwierdzenie i link dostępowy do spotkania.

W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób), może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne – w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00, również w formie zdalnej.

Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

Wójt Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara

Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Nowy Żmigród

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku

Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Gminy Nowy Żmigród do 2030 roku


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Zarządzanie kryzysowe


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /home/nowyzmigrod/ftp/public_html/templates/dd_diet_36/html/modules.php on line 39
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa