^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


harmonogram dystrybucji pakietów worków i naklejek na workiPrzedstawiamy Państwu harmonogram dystrybucji pakietów worków i naklejek na worki. Przypominamy, iż z początkiem roku bieżącego, w celu uproszczenia procesu gospodarowania odpadami, wprowadzamy jednolity wzór naklejki zarówno dla odpadów segregowanych, jak i pozostałości po segregacji. Dziękujemy za Wasze starania podejmowane w tym zakresie, dzięki którym możemy utrzymywać relatywnie niską opłatę za gospodarowanie odpadami i oferować usługi dodatkowe w postaci pakietów worków.