^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD, Rozwijania przedsiębiorczości na obszarze LGD, Budowy i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/