^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Urząd Gminy Nowy Żmigród informuje, iż akcja zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2021/2022 została podzielona przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie na 7 odrębnych części:
Część 1. Sołectwa: Siedliska Żmigrodzkie – I–II Góry Łysa Góra, Stary Żmigród, Łysa Góra,
Część 2. Sołectwo Skalnik,
Część 3. Sołectwa: Makowiska, Nienaszów-Sośniny,
Część 4. Sołectwa: Grabanina, Sadki, Toki,
Część 5. Sołectwa: Mytarka – Gorzyce (Przysiółek „Za wodą”),
Część 6. Sołectwa: Gorzyce, Łężyny,
Część 7. Sołectwa: Nowy Żmigród, Mytarz, Brzezowa, Jaworze, Desznica, Kąty.

Zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny. Obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Zasady kierowania zimowym utrzymaniem dróg

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się w godz. 4:00 do 10:00, a w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie:
– panujących warunków pogodowych;
– rozpoznania terenowego sytuacji na drogach;
– interwencji instytucji państwowych takich jak straż, policja, pogotowie ratunkowe;
– uzasadnionej telefonicznej interwencji mieszkańców gminy Nowy Żmigród.

Odśnieżanie dróg
Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe – do 24 godz. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych. W przypadku wystąpienia ww. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – akcja udrażniania będzie prowadzona po ich ustaniu.

Zwalczanie śliskości
Jezdnia dróg posypywana będzie 5% mieszanką piasku z solą w wyznaczonych miejscach: takich jak skrzyżowania z drogami, odcinki o pochyleniu ponad 4%, odcinki na długości mostów, odcinki w obrębie stromych skarp, niebezpieczne zakręty oraz w miarę zgłoszonych potrzeb inne miejsca, w których występuje bezpośrednie zagrożenie.

Działania polegające na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości nie dają gwarancji, że drogi będą bezpieczne do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców. Dlatego też jazda powinna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych.

 

Lista Podwykonawców do ,,Świadczenia usług odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022...”