^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Nienaszów drW dniu 03.11.2021 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienaszów na działce nr ewid. 1789 i w obrębie Skalnik na działkach nr ewid. 574/1, 663, 684” – dotowanego ze środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 274/5448/21 z dnia 4 maja 2021 r.

W Nienaszowie wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości łącznej 415 m i szerokości średniej 3,00 m. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 56 841 zł, w tym dotacja Województwa Podkarpackiego: 30 007,98 zł, udział własny Gminy: 26 833,02 zł.

W miejscowości Skalnik wykonano 670 m drogi o szerokości średniej 3,5 m. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 59 992,02 zł i została w całości sfinansowana z dotacji Województwa Podkarpackiego.

Nienaszów

Nienaszów

Skalnik

Skalnik