SKOW dniach 19–25 kwietnia 2021 r. został zorganizowany konkurs, którego celem było zmierzenie poziomu edukacji ekonomicznej w praktyce w danej szkole.

Pytania testowe zostały opracowane w oparciu o udostępniony przez Bank PKO materiał. Dostępne były wersje testu dla klas 0–2, 3–4, 5–6. W teście mogły wziąć udział dzieci, które do dnia rozpoczęcia testu nie ukończyły 13. roku życia, a ich szkoła uczestniczy w programie SKO PKO Banku Polskiego S.A. W Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie wzięło udział 17 uczniów. Test składał się z 10 pytań. Tylko 1 z odpowiedzi podanych przy każdym z pytań była poprawna. Zaliczenie testu wymagało udzielenia poprawnych odpowiedzi na minimum 7 z 10 pytań. Istniała możliwość wielokrotnego podejścia do rozwiązywania testu w terminie jego udostępnienia, aż do uzyskania pozytywnego wyniku.

Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy SP im. św. Jana Pawła II w Nienaszowie wylosowała z każdej grupy wiekowej uczestników, którzy zdobyli tytuł Mistrza Wiedzy SKO i nagrodziła ich zestawami plastycznymi i małymi dronami.

Osoby wylosowane to uczennice klasy III Nikola i Lena, uczeń kl. V – Gabryś i VI Bartek. Nagrodę specjalną od opiekunów SKO otrzymał Tomek – uczeń klasy I.

sko quiz dyplom 1

Opiekunowie SKO
Halina i Grzegorz Kępscy