NarkotestW środę 5 maja 2021 r. w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie, Wójt Gminy Grzegorz Bara wraz z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ryszardem Szarzyńskim, przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Grzegorza Sztygara sprzęt służący pobieraniu i analizie próbek do testów narkotykowych.

W skład zestawu wchodzi: urządzenie do testów narkotykowych, klawiatura USB, drukarka, torba transportowa, papier termiczny, kaseta na wkłady do narkotestu oraz zestaw do pobierania próbek.

Całkowita wartość urządzeń zakupionych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 15 768,00 zł.

Narkotest

Narkotest

KG