^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


181255445 4339528556059644 469977433245208461 nW tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. była najważniejszym osiągnięciem Sejmu Czteroletniego. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.

Co Konstytucja 3 maja zmieniła w ustroju naszego kraju? Na jej podstawie zniesiono liberum veto i wolną elekcję. Tron miał być dziedziczony. Ograniczono znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie). Utworzono rząd przy królu, złożony z ministrów, nazwany Strażą Praw. Zlikwidowano podział Rzeczypospolitej na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Odtąd oba kraje miały wspólny rząd, skarb i wojsko. Mimo, iż przestała obowiązywać po nieco ponad 14 miesiącach, w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej – z jej uchwaleniem dowiedziono, że naród wbrew działaniom wrogów zewnętrznych ma w sobie dość siły i woli, aby dźwignąć się z upadku i utrzymać państwo.

Z tej okazji Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Strzelec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, przedstawiciele Straży: Komendant Gminny OSP Pan Adam Durał oraz Prezes ZOG ZOSP RP w Nowym Żmigrodzie Pan Zdzisław Gołębiowski, a także Dyrektor LO im. Mikołaja Kopernika Pan Piotr Kudłaty, w obecności miejscowych kapłanów: ks. Stanisława Szajny oraz ks. Witolda Pazdana – złożyli biało-czerwone wiązanki kwiatów na płycie Rynku, pod pomnikiem „Sigillum Civitatis Smigrod” oraz na pl. Kościuszki, pod figurą św. Floriana patrona strażaków (w przededniu przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka). Krótką uroczystość uświetniła obecność uczniów klasy mundurowej LO w Nowym Żmigrodzie.

Święto Konstytucji 3 Maja

181700118 4339527759393057 233728661435565237 n

182266485 4339528589392974 5731061831552036131 n

182063304 4339528812726285 3238176315337565087 n

KG
fot. nowyzmigrod24.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa