^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


uwaga na oszustówW związku z pojawiającymi się informacjami o podszywaniu się osób nieuprawnionych pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że każdy pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną w terenie  zatrudniony w tutejszym GOPS w Nowym Żmigrodzie posiada legitymację służbową potwierdzającą jego tożsamość. 

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpuszczanie do domu/lokalu osób nieznanych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika GOPS, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem. 

Numery telefonów OPS: 13 448 26 22, 13 448 26 21.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa