Szanowni Państwo!!!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki”.

Zagłębie Aktywnej Turystyki

Dokument został opracowany w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego, na zlecenie Ministerstwa Funduszy Rozwoju Regionalnego, we współpracy Związku Miast Polskich z członkami Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki.

Diagnoza jest dokumentem identyfikującym kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy Partnerstwa, jednocześnie otwierającym pracę nad dokumentem określającym możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności Partnerów. Kompleksowa diagnoza ma na celu odpowiednio przygotować Partnerstwo do opracowania strategii rozwoju na najbliższy okres – na lata 2021–2027.

Analiza danych statystycznych została uzupełniona w trakcie procesu opracowaniami raportu diagnostycznego poprzez wywiady z władzami i pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Partnerstwa, liderami lokalnymi (społecznymi, gospodarczymi), a także ankietowymi badaniami mieszkańców i młodzieży.

Czas trwania konsultacji 6 – 19 kwietnia 2021 r.

Do pobrania:

- Raport Diagnostyczny – Portret Diagnostyczny Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki
- Ogłoszenie o konsultacjach
- Formularz konsultacji
- Badanie opinii liderów Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)
- Badanie mieszkańców Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)
- Badanie młodzieży klas maturalnych Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)
- Ocena wsparcia przedsiębiorczości Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)