^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Informujemy mieszkańców gminy Nowy Żmigród, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dniem 22 marca 2021 roku, ogłosił II nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020–2024.

Moja woda

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dofinansowanie będzie wypłacane w formie dotacji i obejmie do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 5 tys. zł.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. (w chwili składania wniosku o dofinansowanie zadanie nie może być zakończone).

Koszty kwalifikowane stanowią: zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:
– do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”);
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
– do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Strona główna programu (rejestracja konta w Portalu Beneficjenta): https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Ogłoszenie o naborze (jak złożyć wniosek): https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ogloszenie-o-naborze

Wymagana dokumentacja (zawiera szczegółowe informacje na temat programu):https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja-1

Kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/kontakt

#mojawoda

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa