^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Punkt konsultacyjnyZwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie to zadania własne gmin, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wywiązując się z tych obowiązków, od 16 marca 2015 r., rozpoczął działalność Punkt konsultacyjny, w ramach którego dostępne są porady specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Od 12 marca br. Punkt poszerza działalność o pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Psychoterapeuta uzależnień i psycholog udziela konsultacji w drugi i czwarty piątek miesiąca w terminach: 12.03.2021 r., 26.03.2021 r., 09.04.2021 r., 23.04.2021 r., 14.05.2021 r., 28.05.2021 r., 11.06.2021 r., 25.06.2021 r., 09.07.2021 r., 23.07.2021 r., 13.08.2021 r., 27.08.2021., 10.09.2021 r., 24.09.2021 r., 08.10.2021 r. 22.10.2021 r., 12.11.2021 r., 26.11.2021 r., 10.12.2021 r., 17.12.2021 r.

Punkt prowadzi psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator rodzinny – Marzena Lechwar.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu: 13 44 826 12.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.    

PUNKT KONSULTACYJNY prowadzony jest w budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie (sutereny).   

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa