^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Rolniku nie daj się kleszczom„Rolniku nie daj się kleszczom!” – tak brzmi hasło kolejnej kampanii prewencyjnej KRUS kontynuowanej w 2021 roku, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, obecnie najczęściej odnotowywanych chorób zawodowych rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku wypłaciła 185 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową zakaźną, boreliozą.  

Kasa od wielu lat prowadzi działania prewencyjne, ukierunkowane na propagowanie wśród rolników wiedzy o sposobach ograniczenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze oraz zasadach postępowania w przypadku, gdy do niego dojdzie.

Rolnicy, podobnie jak leśnicy, z uwagi na miejsce i charakter pracy, są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczanie do pogryzienia przez tego pajęczaka. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad, które to ryzyko minimalizują.

Pamiętajmy o:

 • szczelnym okrywaniu ciała (koszula z długim rękawem, zasłaniająca dekolt, spodnie z długimi nogawkami, długie skarpety, kryte buty, nakrycie głowy) – szczególnie podczas wykonywania prac na użytkach zielonych oraz w lesie i stosowaniu ubrań w jasnym kolorze, gdyż łatwiej na nich dostrzec kleszcze;
 • niesiadaniu bezpośrednio na trawie, pniu itp.;
 • chodzeniu po przetartych szlakach – unikaniu wysokich traw i zarośli;
 • wzmożonej ostrożności w okresach szczególnej aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem;
 • stosowaniu środków odstraszających kleszcze, tzw. repelentów;
 • dokładnym sprawdzeniu całego ciała po powrocie do domu z miejsc, gdzie bytują kleszcze.

Uwaga!

Jeżeli na skórze znajdziesz żerującego kleszcza, usuń go jak najszybciej – samodzielnie, bądź u lekarza!

Jak usunąć kleszcza w domu?

 • wysterylizować spiczastą pęsetę bądź kartę do usuwania kleszczy;
 • uchwycić pajęczaka jak najbliżej powierzchni skóry;
 • delikatnie, ale stanowczo pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia i wyciągać, aż widoczna będzie jego głowa;
 • po wyjęciu kleszcza umieścić go na kartce i sprawdzić, czy został usunięty w całości,
 • miejsce po usunięciu kleszcza przemyć środkiem odkażającym,
 • po usunięciu kleszcza dokładnie umyć ręce, najlepiej mydłem antybakteryjnym.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia rumienia, opuchlizny lub objawów grypopodobnych należy jak najszybciej udać się do lekarza i koniecznie poinformować o pokąsaniu przez kleszcza!!!

Jeżeli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie został usunięty w całości, lub po usunięciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu, ponieważ początkowe objawy boreliozy mylone są często ze stanami grypowymi. Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień, który pojawia się na skórze, wokół miejsca ukąszenia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje rolnikom karty do usuwania kleszczy zawierające krótką informację z instrukcją postępowania w przypadku ugryzienia przez kleszcza.

kleszcze

Kasa zachęca rolników i ich rodziny do zapoznania się z opracowaniami związanymi z tematyką chorób odkleszczowych (boreliozy i kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych). Zapraszamy również do lektury broszury prewencyjnej pt. „Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych” oraz artykułów tematycznych (linki poniżej).

Materiały prewencyjne/popularyzatorskie dotyczące kampanii:

Broszura „Borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych”

Artykuły z zakładki Aktualności prewencyjne:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/kleszcze-klujacy-temat/ 

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/aktualnosci-prewencyjne/dokument/artykul/zakazne-choroby-zawodowe-rolnikow-i-zwiazane-z-nimi-swiadczenia-wyplacane-przez-krus/ 

Krzysztof Bartusiak
Placówka Terenowa KRUS w Jaśle

Źródło:
www.krus.gov.pl

Region Żmigrodzki

 • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

 • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

 • Mapa gminy

Jakość powietrza

 • Jakość powietrza
 • EcoHarmonogram
 • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa