^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


OZE w gminie Nowy ŻmigródPonad 9 mln złotych – to wartość projektu w ramach którego w gminie Nowy Żmigród zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia wykorzystujące energię odnawialną. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Właśnie została podpisana umowa. Projekt na który czekali mieszkańcy otrzymał zielone światło.

Podpisy pod umową ze strony gminy Nowy Żmigród złożyli wójt – Grzegorz Bara i skarbnik Elżbieta Piotrowska. Ze strony samorządu województwa: marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

Gratuluję władzom gminy pozyskania środków unijnych na tak ważną inwestycję. Cieszę się, że kolejną gmina dołącza do grona samorządów, które będą produkować czystą energię – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Cieszę się, że mogliśmy uroczyście podpisać tę umowę. Ważne jest rozpropagowanie naszego regionalnego programu, który wspiera takie inwestycje. Poprzez nowe instalacje działamy na rzecz ekologii na Podkarpaciu – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

Wójt gminy Nowy Żmigród zapewniał, że mieszkańcy gminy czekali na tę inwestycję: Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli rozpocząć ten projekt. Ta inwestycja dotyczy ¼ naszych mieszkańców. Wpłynie zarówno na poprawę jakości powietrza, ale także na zmniejszenie kosztów opłat za energię – mówił wójt Grzegorz Bara.

W ramach projektu w gminie Nowy Żmigród powstanie 526 instalacji, w tym: 299 instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 1071 kWp, 169 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 554,84 kW, 11 instalacji gruntowych pomp ciepła wytwarzających energię cieplną na potrzeby ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 107 kW, 47 instalacji kotłów na biomasę wytwarzających energię cieplną w indywidualnych gospodarstwach domowych o łącznej mocy 980 kW.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wielkość produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie gminy o 2 923,22 MWh, zaś dzięki redukcji zanieczyszczeń, w tym redukcji CO2 o 1214,68 tony na rok, ulegnie poprawie jakość powietrza atmosferycznego.

Wartość projektu ogółem: 9 235 855,42 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 5 692 879,79 zł.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2023 r.

Konkurs, w ramach którego wybrany został projekt Gminy Nowy Żmigród, prowadzony był w ramach III osi priorytetowej – Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Inwestycja prowadzona w formule „projektów parasolowych” oznacza, że beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Umowy na tzw. projekty parasolowe zostały już podpisane z 43 podmiotami.

Ogółem w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii przeznaczonych jest ponad 541 mln złotych. Z tego większość, bo aż 432 mln zł na projekty parasolowe.

OZE w gminie Nowy Żmigród

OZE w gminie Nowy Żmigród

OZE w gminie Nowy Żmigród

OZE w gminie Nowy Żmigród

OZE w gminie Nowy Żmigród

OZE w gminie Nowy Żmigród

OZE w gminie Nowy Żmigród

Tekst. Monika Konopka
Fot. Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP
Źródło: https://www.podkarpackie.pl

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa