W budynku Urzędu Gminy
w Nowym Żmigrodzie (sutereny) prowadzony jest
PUNKT KONSULTACYJNY

 Konsultacje odbywają się w poniedziałki w terminach:

08.02.2021 r., 22.02.2021 r., 01.03.2021 r., 15.03.2021 r., 12.04.2021 r., 26.04.2021 r.,
10.05.2021 r., 24.05.2021 r., 07.06.2021 r., 21.06.2021 r.

w godz. 16.00–18.00.

Specjalista udziela pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy –
udziela informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, kieruje do odpowiedniej instytucji,
motywuje do leczenia i udziela wsparcia rodzinom osób uzależnionych oraz ofiarom przemocy.

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerami telefonu:
13 44 826 12, 47 829 55 71

Punkt prowadzi specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Joanna Garbacik.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.       

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych