^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


LOGO ZAGLEBIE

Szanowni Mieszkańcy,

Za chwilę usiądziecie – o co Was serdecznie proszę – do wypełniania ankiety mającej odpowiedzieć na pytania dotyczące kierunku w jakim ma rozwijać się nasza Mała Ojczyzna – nie tylko nasza gmina, gdzie mieszkamy, ale zespół 12 gmin, podobnych do siebie z punktu widzenia położenia, warunków przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowań gospodarczych, które utworzyły Zagłębie Ambitnej Turystyki.

Ankieta wzięła się stąd, że na gruncie międzygminnego Porozumienia pod nazwą Zagłębie Ambitnej Turystyki, w efekcie naszych dotychczasowych – wspólnych z pozostałymi gminami Porozumienia ZAT działań – rząd zaprosił nas do współpracy i zaoferował pomoc (przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) w ułożeniu konkretnego ale opartego na naszym dotychczasowym dorobku planu działań na przyszłość.

Planu wspólnego dla 12 gmin Zagłębia Ambitnej Turystyki i dlatego, że wspólnego – mającego większe szanse uzyskania pomocy finansowej od państwa i faktycznej realizacji.

Jak sama nazwa wskazuje Zagłębie Ambitnej Turystyki w Beskidzie Niskim ma być regionem, w którym najważniejszą, przyszłościową branżą ma być tak zwany przemysł edukacyjno-wychowawczy czyli cały wachlarz przedsięwzięć gospodarczych w dziedzinie wychowania, edukacji, rekreacji i turystyki, w których będą powstawały i wartościowe, wymagające kwalifikacji, satysfakcjonujące miejsca pracy, i miejscowy lokalny, polski kapitał i wspólnie ze środowiskiem nauczycielskim będą odbywały się różne, uzupełniające się ale i konkurujące ze sobą przedsięwzięcia służące wychowaniu a więc kształtowaniu przyszłych pokoleń.

Obszar Beskidu Niskiego znakomicie (być może najlepiej w całej Polsce) nadaje się do stworzenia innowacyjnego przemysłu edukacyjno-wychowawczego (dzięki miejscowej przyrodzie, strukturze osadniczej, dziedzictwu kulturowemu i – najważniejsze – sentymentowi nas-mieszkańców) ale warunkiem powstania całej bazy noclegowej, między innymi dużego, tzw. campu czyli nowoczesnego obozu, kompleksu obiektów, dla dzieci i młodzieży, w każdej z 12 gmin, szeregu wielofunkcyjnych obiektów rekreacji, niedużych wielofunkcyjnych hoteli i innych inwestycji przemysłu edukacyjno-wychowawczego jest również uporządkowanie do końca kwestii gospodarki odpadami czyli śmieci, gospodarki wodno-ściekowej oraz sieci drogowej, w tym stworzenie całej sieci tzw. Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych tak aby drogi komunikacyjne, rolnicze, leśne, drogi Magurskiego Parku Narodowego i typowe drogi rowerowe tworzyły wielką sieć, atrakcyjną bo dająca możliwość wyboru, która stanie się podstawą Ambitnej Turystyki – wychowania przez wysiłek, między innymi – jazdę na rowerze, tak potrzebnej aby dzieci i młodzież wyrastały na osoby samodzielne i potrafiące zorientować się i odnaleźć we współczesnym świecie i wreszcie – wybrać swoją drogę życiową.

Zamieszczona niżej Mapa Zagłębia pokazuje jego zasięg geograficzny i wskazuje wstępnie zaplanowane inwestycje. Bardzo proszę – zapoznajcie się z nią oraz z materiałami zamieszczonymi pod tymi linkami:

http://przelomywisloka.pl/czesc-dokumentow-zat/

http://zat.besko.pl/wp-content/uploads/mapa06.html

Ulokowanie właśnie u nas Zagłębia Ambitnej Turystyki, nowatorskiego podejścia do wychowania i edukacji jest dla nas wielką szansą dla naszej gminy. Dlatego proszę Was o zaangażowanie i wszechstronny udział w tym przedsięwzięciu. Zacznijmy od ankiet.

Ankieta dostępna jest pod adresem: 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mzsv7yvmv9

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 13 44 826 09.

Wój Gminy Nowy Żmigród
Grzegorz Bara

ZAGLEBIE

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa