^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


RPO WP EFRR1

„Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III - Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE

Zarząd Województwa Podkarpackiego, w dniu 20 stycznia 2021 r. podjął decyzję o dofinansowaniu naszego projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”, w ramach osi priorytetowej III – Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE.

Wartość całej inwestycji to ponad 9,2 mln złotych, z czego niespełna 5,7 mln (70%) stanowić będzie dotacja z unijnych funduszy, dzięki której realizacja zadania będzie możliwa.

Projekt obejmuje aż 526 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (w tym 299 instalacji fotowoltaicznych, 169 instalacji solarnych, 11 gruntowych pomp ciepła i 47 kotłów na biomasę), które zostaną zrealizowane wyłącznie na terenie naszej gminy.

Zadanie wywrze pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz portfele mieszkańców. Wdrażając proekologiczny trend – podkreśli również walory turystyczne naszego regionu. Będzie realizowane przez naszą Gminę do kwietnia 2023 roku.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem i Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Panu Wojciechowi Zającowi, za wielką życzliwość i wsparcie w pozyskaniu środków, w tym jakże oczekiwanym przez mieszkańców projekcie.

W najbliższych dniach, w dostępnych mediach poinformujemy Państwa o kolejnych praktycznych krokach związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz ewentualnych możliwościach i sposobach przystąpienia do programu nowych gospodarstw domowych.

Gmina Nowy Żmigród dotrzymuje słowa i nieustannie pracuje na rzecz rozwoju i jej mieszkańców. Dziękujemy, że jesteście z nami. Prosimy Was o cierpliwość, dyscyplinę i uważne śledzenie komunikatów w tej sprawie.

3oze

4oze

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa