^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


500 2020 2021

Drodzy Rodzice!
Aby nadal otrzymywać świadczenie, należy ponownie złożyć wniosek.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, a tym samym kontynuacji wypłaty świadczenia po 31 maja 2021 r. należy złożyć wniosek.

Wnioski o ww. świadczenie można składać od 1 lutego 2021 r. wyłącznie DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

E-wnioski o świadczenie 500 plus składamy za pomocą:

– portalu empatia.mrpips.gov.pl sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl,

– PUE ZUS sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS,

– bankowości elektronicznej sprawdź, jak złożyć wniosek o Rodzina 500 plus on-line przez bankowość elektroniczną.

OD 1 KWIETNIA BR. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI DROGĄ TRADYCYJNĄ – W FORMIE PAPIEROWEJ!

Prawo do świadczenia zostanie ustalone na rok – od 1 czerwca 2021 r. do 1 maja 2022 r.

500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

UWAGA!
Przypominamy, iż wniosek o 500 plus składamy w gminie, w której mieszkamy.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa