^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa)
o godzinie 10.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2021 rok,
2/ uchwalenia dziewiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,
3/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzezowa,
4/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grabanina,
5/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka,
6/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów,
7/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I,
8/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości „Dębicz” w Nowym Żmigrodzie,
9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród,
10/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok,
11/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020–2028,
12/ uchwalenie budżetu gminy Nowy Żmigród na 2021 rok,
13/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021–2030.

6. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz 2316 ) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.

Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję on-line na bieżąco pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCWzZKC6fvYKptd0F5JQIG4A

Przewodniczący Rady Gminy
Strzelec Henryk

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa