^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


FEAD 2Przed nami święta Bożego Narodzenia – będą się one z pewnością różnić od poprzednich, kiedy to Wójt Gminy i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gromadzili się na spotkaniu wigilijnym z osobami starszymi i samotnymi, by podzielić się opłatkiem i razem, w chwili bliskości, dzieląc się uśmiechem, spożyć tradycyjne wigilijne potrawy. W tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować wigilijnego spotkania. Dlatego Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród wraz z Wójtem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie zadbali o to, by obdarować osoby samotne i seniorów świątecznym upominkiem.

Tegoroczne Święta będą szczególnie przykre, ze względu na skutkami pandemii i obostrzenia, jakie zostały wprowadzone. Osamotnionym i seniorom bożonarodzeniowa atmosfera być może przypominać będzie jeszcze bardziej o samotności, a sytuacja związana z COVID-19 sprawia, że będzie im jeszcze trudniej. By wesprzeć tych najbardziej bezbronnych, samotnie gospodarujących i zmuszonych do jeszcze większej izolacji, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w okresie przedświątecznym odwiedzą 51 seniorów i osób samotnych, by w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, Wójta Gminy oraz Kierownika GOPS złożyć im świąteczne życzenia i przekazać przygotowane paczki żywnościowe.

Liczymy, że tegoroczna inicjatywa zaowocuje chwilą radości i poczucia, że nikt nie jest sam, że mimo wszelkich przeciwności, lęku i osamotnienia chcemy o sobie pamiętać. Mamy nadzieję, że pomimo obowiązujących obostrzeń, wszyscy poczujemy prawdziwą atmosferę świąt Bożego Narodzenia, wypełniając samotność, spowodowaną również izolacją od bliskich, dobrym słowem i życzeniami.

Zadanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród ze środków otrzymanych z budżetu Gminy w ramach realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa