1 12 2020> Kolejna dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 1 milion złotych trafi do gminy Nowy Żmigród!

> Rada Gminy Nowy Żmigród obradowała w trybie zdalnym

> Dalszy ciąg rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siedliskach Żmigrodzkich

> Litwo! Ojczyzno moja...? (cz. 1)

> KGW w Łężynach poleca...

> Warto przeczytać: Marek Niedźwiedzki „Dyrdymarki”

> Adwent – czas oczekiwania (cz. 2)

> Czarnuszka

> Zabić księdza. Niewyjaśnione wątki zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki (cz. 1)

„Region Żmigrodzki” nr 12/20/215