^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 13.00
w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 23 września 2020 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 25 listopada 2020 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
2/ wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie gminy Nowy Żmigród dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
3/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
4/ wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowy Żmigród,
5/ zmian uchwały budżetowej Gminy Nowy Żmigród na 2020 r.,
6/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Nowy Żmigród oraz trybu przeprowadzania ich kontroli.

8. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowy Żmigród w roku szkolnym 2019/2020.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz1758 z późn.zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.

Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję on-line na bieżąco pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCWzZKC6fvYKptd0F5JQIG4A

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa