^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Już w roku 2019 w bliskości Remizy OSP i Domu Ludowego w Siedliskach Żmigrodzkich powstała Otwarta Strefa Aktywności (OSA), czyli infrastruktura sportowo-turystyczna o charakterze wielopokoleniowym, pozwalająca mieszkańcom Siedlisk i innych okolicznych wiosek, integrować się i aktywnie spędzać czas.

Przypomnijmy, iż ten zakres prac, włączając w to wykonanie dokumentacji projektowej to wydatek rzędu 150 350,00 zł. Zadanie, którego wykonawcą było Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Żmigrodzie, doszło do skutku dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Warto wspomnieć, że na montaż finansowy zdania złożyły się dofinansowania: Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 – 70 000 zł; Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 2019 r. – 10 000 zł. Wkład własny to środki: Funduszu Sołeckiego wsi Siedliska Żmigrodzkie – 18 230,71 zł oraz Gminy Nowy Żmigród 52 119,29 zł.

To jednak nie koniec inwestycji w rozwój tego miejsca. Dzięki kolejnej przyznanej dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego, mogliśmy projektować i realizować następne ambitne zadanie. W ramach wspomnianego, zagospodarowana została przestrzeń pomiędzy już wybudowaną OSA (jak wyżej) oraz miejscową kapliczką. Powstało tu boisko rekreacyjne do gry w siatkówkę, z naturalną, trawiastą nawierzchnią i demontowanymi w okresie zimowym słupkami, a także plac modlitewny (w bliskości kapliczki). W ogłoszonym przez Gminę Nowy Żmigród zapytaniu ofertowym na: „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/2 w Siedliskach Żmigrodzkich”, została wybrana oferta najkorzystniejsza, złożona przez Zakład Transportowo-Sprzętowy Jan Janas z Kątów, opiewająca na kwotę brutto 35 228,42 zł, a zakres robót Wykonawcy zrealizowany prawidłowo i widoczny na dołączonych zdjęciach. 10 000 zł to środki z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017–2020.

Liczymy, że dzięki stałemu wsparciu inwestycji lokalnych ze środków zewnętrznych, będziemy mogli planować i wykonywać kolejne zadania cieszące się wysokim i ciągle rosnącym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

plac siedliska 2020 1

KG

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa