^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2020 roku (środa)
o godzinie 15.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 26 czerwca 2020 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 23 lipca 2020 r.

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji odbytej w dniu 27 sierpnia 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 r.,
2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 – 2028,
3/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mytarce oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabaninie.

9. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa