dw202024.08.2020 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozstrzygnął przetarg na kolejny etap realizowanego sukcesywnie od 2016 roku zadania drogowego. Spośród złożonych ofert wyłoniono tę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Wartość oferty na dalszy ciąg przebudowy DW 992 w Kątach to 290 844,77 zł.

118560402 3607775879234919 8334972604622176081 o

Dziękujemy Panu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciechowi Zającowi za ustawiczne zaangażowanie w ten projekt.

Poniżej – w formie tabelarycznej – prezentujemy również finansowanie zadania w latach ubiegłych.

118460079 3607775869234920 6468449438291009826 o

Krystian Gaworowski