xii sesjaPrezentacja – podsumowanie inwestycji i zadań remontowych Gminy Nowy Żmigród w roku 2019