PUP 1PUP w Jaśle informuje o możliwości skorzystania przez osoby bezrobotne, pracodawców i przedsiębiorców z następujących form wsparcia:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – do 20 tys. zł,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – do 20 tys. zł,
 • staż (do 5 m-cy) – stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • bon na zasiedlenie – do 7 tys. zł,
 • bon zatrudnieniowy (12 m-cy) – kwota 861,40 zł m-cznie,
 • bon stażowy (6 m-cy) – stypendium stażowe w kwocie 1057,60 zł m-cznie,
 • prace interwencyjne (do 6 m-cy) – kwota dofinansowania ok. 1015,38 zł,
 • roboty publiczne (do 6 m-cy) – kwota dofinansowania ok. 1886,88 zł,
 • dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia (do 24 m-cy) – w kwocie 1300 zł,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych – do 8 tys. zł,
 • szkolenia indywidualne pod zapotrzebowanie pracodawcy – do 5 tys. zł + stypendium szkoleniowe w kwocie 1057,60 zł,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów dla pracodawcy lub/i jego pracowników – do 15,9 tys. zł,
 • pośrednictwo pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle informuje również, że w dalszym ciągu realizuje instrumenty rządowej Tarczy Antykryzysowej tj. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł (z możliwością umorzenia), dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty i składania wniosków w ramach ww. usług i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl lub uzyskać pod nr. telefonów: 

1.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

13 4435432

2.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

13 4463492
wew. 72

3.

Staż, bon stażowy

13 4435446

4.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenie indywidualne, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, dofinansowanie studiów podyplomowych

13 4435433

5.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia

13 4435439

6.

Pośrednictwo pracy

13 4435435,
13 4435437,
13 4435438,
13 4435440

7.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

13 4435432,
13 4435464,
13 4463492
wew. 72

8.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego

13 4435446,
13 4435433,
13 4435439,
13 4435461

9.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

13 4435435,
13 4435437,
13 4435438,
13 4435436