Ostrzeżenie hydrologiczne:
Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Zlewnia: Wisłoka do Krajowic
S
topień: 3
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia kolejnych stanów alarmowych.
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Ważne:

Od: 2020-06-23 10:00
Do: 2020-06-23 23:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Olearczyk-Siwik
Czas wydania: 2020-06-23 09:59
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

żródło: IMGW-PIB