102556461 3364012556944587 1717695294415568896 oWłaściwe miejscowo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzą nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, służącego poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku/ lokalu mieszkalnego. Od 15 maja 2020 nabór prowadzony jest wg nowych zasad (najważniejsze zmiany opisane na plakacie).

Lista zmian

Jak wnioskować:

„Osiem kroków do dofinansowania”

1️⃣  Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru. Dokumenty dostępne pod linkiem (wymagana dokumentacja od 15.05.2020 r.): https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

2️⃣  Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym (audyt nie jest wymagany) lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia. By złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie można poprzestać na uproszczonej analizie energetycznej wykonanej we własnym zakresie (chodzi o orientacyjne nakreślenie potrzeb budynku i kosztów przedsięwzięcia).

3️⃣  Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód). Aby wypełnić wniosek należy:
- zarejestrować konto na portalu beneficjenta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/register_of
- pobrać wygenerowany wniosek dostępny po zalogowaniu na swoje konto w portalu beneficjenta;
- postępować zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_15052020/04_2020-04-26_instrukcja_wod-pierwsza_odslona_programu_portal-czysty.pdf?fbclid=IwAR0u3-6xaMny7JXJSfBKo1xjbbgVY4g1kKDp2F-b1KEG1A95brNS0SiRMkk
- wypełniony wniosek (plik pdf, który uzupełnialiśmy) wraz z załącznikami (skany) wysłać za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej po zalogowaniu na portalu beneficjenta;
- wydrukować wniosek (UWAGA jeżeli wyślemy wniosek, to przed jego drukiem nie ingerujemy w treść. Ten wysłany elektronicznie z tym wysyłanym pocztą tradycyjną muszą być tożsame. Jest to kontrolowane za pośrednictwem cyfr kontrolnych na górze pierwszej strony wniosku).

Do prawidłowego uzupełnienia wniosku przydatną okaże się instrukcja obliczenia dochodu osób pozostających w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

WAŻNE!
Po zmianach wprowadzonych z dniem 15 maja 2020 roku, można wnioskować o dofinansowanie zadań rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. Można również rozliczyć przedsięwzięcia już zakończone, pod warunkiem, że nie zostały zakończone wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku i nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. Od daty złożenia wniosku beneficjent ma 30 miesięcy na realizację zadań, o które wnioskuje.

4️⃣ Po złożeniu wniosku. Dokonana zostanie ocena Państwa wniosku zakończona podjęciem decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. Na rozpatrzenie wniosku WFOŚiGW ma 30 dni roboczych (po zmianach wprowadzonych 15 maja 2020 r.)

5️⃣  Podpisz umowę o dofinansowanie. W tym kroku, jeżeli WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzy składany wniosek, do wnioskodawcy zostanie skierowana umowa o dofinansowanie, którą należy podpisać.

6️⃣  Złóż wniosek o płatność. W tym kroku, na mocy pozytywnie rozpatrzonego wniosku i podpisanej umowy rozliczamy naszą inwestycję wykonaną w ramach programu Czyste Powietrze.

7️⃣  Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat! Warto pamiętać, że wszelkie montowane urządzenia muszą spełniać wymogi programu Czyste Powietrze oraz funkcjonować przez co najmniej okres trwałości projektu, który wynosi jw. 3 lata.

8️⃣  Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

📞Kontakt z właściwym miejscowo Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/inde…/…/o-funduszu/adresy
...
Opracowanie własne, na podstawie dokumentów udostępnionych przez WFOŚiGW w Rzeszowie, na oficjalnej stronie internetowej: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/