^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


96794235 3304708769541633 531889716304281600 oGmina Nowy Żmigród realizuje projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt jest ministerialną odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, które prowadzi lekcje na odległość. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach sprzęt komputerowy jest niezbędny dla funkcjonowania systemu edukacji. Przy wsparciu funduszy unijnych – za pośrednictwem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – wyposażamy w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Za pozyskaną kwotę dofinansowania w wysokości 59 950,00 zł, Gmina Nowy Żmigród zakupiła 28 zestawów komputerowych polskiego producenta – firmy NTT System S.A. oraz drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne).

Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych na terenie naszej gminy. Osoby, które nie posiadają zaplecza umożliwiającego im odbywanie zajęć na odległość będą mogły wystąpić do dyrektorów miejscowych placówek edukacyjnych o jego wypożyczenie.

Urządzenia z chwilą zażegnania kryzysu, wrócą do szkół i pozwolą wydatnie doposażyć sale informatyczne.

Region Żmigrodzki

  • Region Żmigrodzki

Zarządzanie kryzysowe

Rozkłady Jazdy

  • Rozkłady jazdy

Mapa gminy

  • Mapa gminy

Jakość powietrza

  • Jakość powietrza
  • EcoHarmonogram
  • Projekty Realizowane ze Środków Budżetu Państwa